Izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama koji stupa na snagu 30.07.2022. omogućuje vožnju skutera s tri kotača i sa položenom B kategorijom.


Članak 31.

U članku 219. stavku 2. točki f) na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaje točka g) koja glasi:

»g) vozačke dozvole izdane za kategoriju B vrijede za motorne tricikle, a iznimno motornim triciklima snage veće od 15 kW smije upravljati vozač kojem je izdana vozačka dozvola kategorije B i koji je navršio 21 godinu.«.


Cijelu izmjenu zakona pročitajte ovdje


Ponudu skutera s tri kotača pogledajte ovdje:

pm moto piaggio mp3